Profesjonalne prowadzenie kadr i płac – Będzin

obsługa kadrowa będzin

Prowadząc firmę na terenie Będzina poddawani jesteśmy nieustannym presjom rynku oraz konkurencji, która zmusza nas do ciągłej transformacji rozwojowej naszej firmy. Wielobiegunowość rozwoju firmy zależy więc od tego jak szybko możemy reagować na potrzeby rynku. Będzińscy przedsiębiorcy wielokrotnie skupiają się na statutowych zadaniach firmy, nie przywiązując szczególnej uwagi do wszystkich stref działania. Z doświadczenia wiemy, iż jedną z tych dziedzin są kadry i płace oraz księgowość. Powyższe strefy działalności firmy podlegają zarówno transformacjom prawnym (nieustanne zmiany przepisów oraz interpretacji urzędu skarbowego w Będzinie oraz będzińskiego ZUS), jak również transformacji wynikającej ze zmian kształtowania polityki personalnej oraz zmian organizacyjnych.

Jak widać z powyższego, kadry i płace oraz księgowość mają bardzo istotny wpływ na rozwój firmy. Dlatego warto rozważyć ich zlecenie do Biura Rachunkowego TAX-BONUS, gdyż o ile błędy związane ze złego kształtowania polityki personalnej będą skutkować jedynie słabszym rozwojem firmy, o tyle w przypadku błędów w dokumentach kadrowych, aktach osobowych lub księgach dowiemy się być może po wielu latach, podczas kontroli będzińskiego Urzędu Skarbowego, ZUS w Będzinie lub innych inspekcji (PIP, PFRON itp.). Późne wykrycie tych błędów skutkować będzie dodatkowo kosztami odsetek lub kar grzywny. Niejednokrotnie skutkuje to korektami wszystkich dokumentów, poprzez sporządzenie korekt oraz ponowienia wszystkich wyliczeń.

Wyspecjalizowana kadra księgowych oraz kadrowych od wielu lat wpiera będzińskich przedsiębiorców, w wyniku której to współpracy, opartej na doświadczeniu i zaufaniu stajemy się członkiem zespołu, natomiast będziński przedsiębiorca może w całości skupić się na prowadzeniu firmy w głównych obszarach działania oraz sprawach rodzinnych, w żaden sposób nie absorbując swojego czasu na sprawy związane z prowadzeniem teczek osobowych, spraw pracowniczych czy rozliczeniami z ZUS w Będzinie lub będzińskim Urzędem Skarbowym.

W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą z terenu Będzina oraz rozważasz przekazanie spraw kadrowo-płacowych lub/i księgowych do biura rachunkowego skontaktuj się nami.

Zakres usługi

 • Sporządzanie umów o pracę oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych i nadzorowanie dokumentacji kadrowej,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Analiza otrzymywanych dokumentów, nadzór merytoryczny,
 • Sporządzanie listy płac, raportów RMUA, deklaracji ZUS,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Reprezentowanie firmy przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

TAX-BONUS to…

 • Pełne wsparcie w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Innowacyjne podejście,
 • Kompleksowa obsługa firmy,
 • 100% bezpieczeństwa kadrowo-płacowego.

Czy wiesz że…

Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o miejscu przebywania na urlopie wypoczynkowym ani udostępniania mu numeru telefonu kontaktowego. Nie powinien też ponieść żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu niemożności skontaktowania się z nim w trakcie urlopu.

Usługi kadrowo-płacowe dla firm obejmujące cały teren Będzina: Brzozowica, Gzichów, Grodziec, Ksawera, Koszelew, Łagisza, Małobądz, Syberka, Będzin Stare Miasto, Warpie.