Profesjonalne prowadzenie kadr i płac – Olkusz

biuro rachunkowe olkusz - prowadzenie kadr i płac

Outsourcing kadrowo-płacowy to wydzielenie na zewnątrz obsługi kadrowo-płacowej. Olkuskie firmy coraz częściej skłaniają się ku takiemu rozwiązaniu. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Do głównych zalet niewątpliwi zalicza się obniżenie kosztów.

Do tych kosztów (niezależnie czy usługa jest świadczona na zewnątrz, czy wewnątrz olkuskiej firmy) należy zaliczyć:

 • Koszty techniczne – związane z zakupem sprzętu komputerowego, licencji, koszty stanowiska pracy, mebli, jak również obsługi informatycznej,
 • Koszty personalne – koszty wynagrodzeń, ZUS , premii, jak również związane z kosztami rekrutacji lub zastępstwa kadrowej (ciąża, choroba), szkolenia, koszty związane z ryzykiem popełnienia znaczącego błędu przez kadrową,
 • Koszty logistyczne – powierzchnia biurowa, zakup sprzętów i materiałów biurowych, media, jak również przestrzeń do przechowywania dokumentów (również ta wirtualna).

Obniżenie kosztów obsługi (rzędu 20-50%) zyskujemy dzięki podziałowi kosztów stałych pomiędzy kilku klientów (nie tylko z terenu Olkusza). Przedsiębiorca ponosi comiesięczną, zryczałtowaną opłatę, którą może wliczyć w koszty prowadzenia działalności. W celu świadczenia usług na bardzo wysokim poziomie w zakresie kadr i płac Biuro Rachunkowe TAX-BONUS postanowiło rozszerzyć swój zakres działania na teren Olkusza. Jednak istnieje wiele innych powodów dla których zlecenie kadr naszej firmie jest bardziej opłacalne, niż prowadzenie ich wewnątrz firmy.

Do jednych z tych zalet możemy zaliczyć nasze doświadczenie. Nasze kadrowe poprzez pracę z wieloma klientami (nie tylko z Olkusza), mają bogate doświadczenie i ciągle poprzez różne systemy gromadzą unikatowe know-how, natomiast wewnętrze procedury transferu wiedzy sprawiają, że nasz zespół bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych (np. kontrola ZUS w Olkuszu, lub olkuskiego Urzędu Skarbowego). Jednak Nasze biuro rachunkowe to nie tylko wysoko wykwalifikowany personel, lecz również nowoczesne systemy informatyczne oraz zaawansowane techniki automatyzacji procesów, mające na celu zmniejszenie ryzyka powstawania błędów.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego lub kontaktu w celu omówienia szczegółów lub Państwa oczekiwań.

Zakres usługi

 • Sporządzanie umów o pracę oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych i nadzorowanie dokumentacji kadrowej,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Analiza otrzymywanych dokumentów, nadzór merytoryczny,
 • Sporządzanie listy płac, raportów RMUA, deklaracji ZUS,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Reprezentowanie firmy przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

TAX-BONUS to…

 • Pełne wsparcie w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Innowacyjne podejście,
 • Kompleksowa obsługa firmy,
 • 100% bezpieczeństwa kadrowo-płacowego.

Czy wiesz że…

Wykonywanie umowy-zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca może bowiem jednocześnie pozostawać w stosunku pracy, wykonywać drugą umowę-zlecenie, prowadzić pozarolniczą działalność, być rolnikiem, duchownym, czy osobą pozostającą w stosunku służby. Występuje wówczas zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym z tytułów jest wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia.

Usługi kadrowo-płacowe dla firm z Olkusza: Centrum, Czarna Góra, Glinianki, 1000-lecia, Osiedle Młodych, Pomorzany, Skalskie, Słowiki, Wschód, Śródmieście.