Profesjonalne prowadzenie kadr i płac – Zawiercie

biuro rachunkowe zawiercie

Outsourcing kadrowo-płacowy polegający na zleceniu naliczenia pensji oraz prowadzenia kadr i płac przez podmioty zewnętrzne, dla zawierciańskiej firmy może być procesem efektywnym, jeżeli zostanie odpowiednio dobrany model outsourcingu kadrowo-płacowego.

Większość biur rachunkowych w Zawierciu buduje katalog usług kadrowo-płacowych według prostego modelu związanego z ogólnym rodzajem prowadzonej działalności , nie koncentrując się na specyficznych cechach dziedziny danego klienta. Oferowana oferta w tym momencie jest bardzo uboga.

W Zawierciu istnieje wiele przedsiębiorstw, funkcjonowanie których w zakresie stosunku pracy oparte jest na zapisach ustaw branżowych, w tym przypadku naliczanie listy płac czy rozliczenie czasu pracy oprzeć należy dużo bardziej na szczegółowej analizie tej branży, a niżeli stosować się stricte do zapisów Kodeksu Pracy.

Stawiane obecnie wymagania przed biurami rachunkowymi to w głównej mierze dostosowanie poziomu i zakresu usług do konkretnej specyfiki i doskonała znajomość procesów klienta. W obecnej dobie nasilonych kontroli ZUS w Zawierciu oraz innych zawierciańskich instytucji (Urząd Skarbowy, PIP itp.), przedsiębiorcy nie mogą pozwolić sobie na koszt i ryzyko “uczenia się” przez biuro rachunkowe specyfiki danej branży na ich firmie.

Z tego względu Biuro Rachunkowe TAX-BONUS już od samego początku stara się pomóc zawierciańskim firmą w odpowiednim doborze optymalnego rozwiązania podatkowego, na podstawie danych pozyskanych od zleceniodawcy oraz doświadczenia naszych kadrowych.

Kadra naszych wykwalifikowanych kadrowych podchodzi indywidualnie do potrzeb każdego klienta, natomiast zaawansowane mechanizmy optymalizacji procedur w naszych systemach kadrowych sprawiają, iż jesteśmy w stanie świadczyć usługi o jakości spotykanej dotychczas wyłącznie w dużych, renomowanych centrach księgowych, przy zachowaniu umiarkowanych kosztów usługi, dostępnych dla wielu zawierciańskich przedsiębiorców.

Jeżeli więc prowadząc firmę w Zawierciu rozważasz wydzielenie kadr i płac na zewnątrz, zapraszamy do współpracy.

Zakres usługi

 • Sporządzanie umów o pracę oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych i nadzorowanie dokumentacji kadrowej,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Analiza otrzymywanych dokumentów, nadzór merytoryczny,
 • Sporządzanie listy płac, raportów RMUA, deklaracji ZUS,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Reprezentowanie firmy przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

TAX-BONUS to…

 • Pełne wsparcie w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Innowacyjne podejście,
 • Kompleksowa obsługa firmy,
 • 100% bezpieczeństwa kadrowo-płacowego.

Czy wiesz że…

Relacje pomiędzy przepisami Kodeksu Pracy a przepisami pragmatyk służbowych, zostały określone w art. 5 Kodeksu Pracy, który stanowi jasno: że w przypadku, gdy stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, to przepisy Kodeksu Pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Usługi kadrowo-płacowe dla firm obejmujące cały teren Zawiercia: Bzów, Blanowice, Kromołów, Karlin, Skarżyce, Warty, Żerkowice, Żabki.