Profesjonalne prowadzenie kadr i płac – Katowice

kadry katowice - profesjonalnie

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy jest prowadzenie akt osobowych pracowników oraz wywiązywanie się ze wszystkich praw i przywilejów przysługujących pracownikowi. Wszystkie te czynności katowicki przedsiębiorca może zlecić do jednego z biur rachunkowych zajmujących się kadrami, których jest wiele na terenie Katowic i okolic.

Większość przedsiębiorców postrzega zlecenie obsługi kadrowej do biura rachunkowego jako miejsce rozliczania podatków czy naliczanie pensji swoich pracowników (lub innych świadczeń nakreślonych literą prawa), nie zwracając uwagi jak jakość obsługi może przełożyć się na zadowolenie pracowników, co za tym idzie budowanie pozytywnego wizerunku w oczach zespołu.

O ile większość biur rachunkowych w Katowicach właśnie w taki sposób podchodzi do zleconej im usługi, kadrowe naszego biura mają świadomość, iż przez zlecenie nam prowadzenie płac oraz akt osobowych stają się członkiem zespołu naszego partnera. Wielu pracodawców nie ma świadomości, iż źle policzone pensje lub brak transferu informacji do pracownika dotyczących urlopów oraz spraw kadrowych obniża wydajność pracy, nie przywiązując wagi do faktu iż usługi w tak newralgicznym punkcie jak kadry i płace muszą być świadczone w oparciu o najwyższe standardy, można by rzec w oparciu o zaufanie.

To zaufanie jest również niezbędne podczas wszelkich działań dotyczących ustaleń, czy usług doradczych. Od wielu lat obserwujemy zmiany w zakresie prowadzenia kadr i płac. Dotychczasowe rygory kadrowe oparte były na “regułach”, które spisane są w ustawach. Niejednokrotnie spotykamy się z przypadkami, gdy przedsiębiorca ma interpretację którą wydał katowicki ZUS, mówiącą iż danym momencie może zastosować się do danej zasady (np. zatrudnienia na umowę o dzieło pracownika ), która jest po pewnym czasie kwestionowana. Obecnie obserwujemy ewaluację kadr i płac w kierunku rozliczeń opartych na “zasadach”. Takie podejście (które zaczyna być wymuszane przez katowickie instytucje kontrolujące oraz PIP w Katowicach), zmusza kadrowe do działania nie tylko w oparciu o literę prawa, jednak również o analizę rynku i doświadczenie, momentami wręcz intuicję. My wiemy, iż to na biurze rachunkowym spoczywa obowiązek przewidzenia pewnych zdarzeń ze strony instytucji podatkowych oraz poinformowanie o tym klienta, w celu uniknięcia w późniejszym czasie konsekwencji karno-skarbowych ze strony ZUS w Katowicach, PIP lub innej katowickiej instytucji przeprowadzającej kontrolę akt osobowych.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z Katowic i planujesz zlecenie prowadzenia kadr lub płac do zewnętrznego biura rachunkowego koniecznie zapytaj o ofertę naszej firmy.

Zakres usługi

 • Sporządzanie umów o pracę oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych i nadzorowanie dokumentacji kadrowej,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Analiza otrzymywanych dokumentów, nadzór merytoryczny,
 • Sporządzanie listy płac, raportów RMUA, deklaracji ZUS,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Reprezentowanie firmy przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

TAX-BONUS to…

 • Pełne wsparcie w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Innowacyjne podejście,
 • Kompleksowa obsługa firmy,
 • 100% bezpieczeństwa kadrowo-płacowego.

Czy wiesz że…

Wprowadzając outsourcing w przedsiębiorstwie należy postępować rozważnie i przejść krok po kroku kolejne etapy całego procesu. Osoby podejmujące decyzję powinny zwrócić uwagę na solidność i rzetelność wszelkich analiz i informacji dotyczących tego problemu w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie outsourcingu w firmie można podzielić na cztery ogólne fazy, które z kolei dzielą się na bardziej szczegółowe etapy. Fazy te wyglądają następująco:

 1. Planowanie strategiczne, oraz wewnętrzna analiza i ocena,
 2. Ocena i wybór usługodawców,
 3. Negocjacja i podpisanie kontraktu,
 4. Kontrola outsourcingu.

Usługi kadrowo-płacowe dla firm obejmujące cały teren Katowic, w tym: Katowice Brynów, Bogucice, Dąbrówka Mała, Dąb, Giszowiec, Janów-Nikiszowiec, Koszutka, Kostuchna, Ligota-Panewniki, Murcki, Paderewskiego – Muchowiec, Tysiąclecia, Witosa, Podlesie, Piotrowice-Ochojec, Środmieście, Szopienice-Burowiec, Wełnowiec-Józefowiec, Załęska Hałda-Brynów, Załęże, Zawodzie, Zarzecze.