Profesjonalne prowadzenie kadr i płac – Czeladź

obsługa kadrowa czeldź

Wśród czeladzkich przedsiębiorców outsourcing kadrowo-płacowy staje się coraz bardziej popularną formą prowadzenie teczek pracowniczych lub naliczania pensji swojego zespołu.

Za takim rozwiązaniem przemawiają nie tylko względy ekonomiczne (zlecenie prowadzenia kadr, płac lub księgowości niesie za sobą wymierne korzyści finansowe w postaci świadczenia wysokiego poziomu usług, jak również eliminacja kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy, energii oraz mediów, obsługi informatycznej oraz wiele innych kosztów związanych z zatrudnianiem wykwalifikowanej księgowej lub kadrowej w Czeladzi).

Innym istotnym czynnikiem jest fakt, iż wydzielenie na zewnątrz kadr, płac lub księgowości to również dzielenie ryzyka związanego z tą newralgiczną sferą funkcjonowania firmy. W związku z powyższym przy wyborze firmy musimy kierować się w głównej mierze czynnikiem bezpieczeństwa oraz zaufania do biura rachunkowego podejmującego się tego zadania.

Biuro rachunkowe TAX-BONUS jest firmą specjalizującą się w obsłudze księgowo-kadrowej firm z terenu Czeladzi i okolic. Nasze doświadczenie, poparte wieloletnią współpracą z czeladzkimi firmami, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego jest najlepszym dowodem na jakość świadczonych usług.

Nasza wykwalifikowana kadra księgowych oraz kadrowych nieustannie śledzi zmiany zachodzące w przepisach prawa podatkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Czeladzi, ZUS oraz innymi organizacjami min PIP lub PFRON.

Jednak atutami naszego biura rachunkowego jest nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra księgowych, lecz również innowacyjne podejście do zachodzących w systemach ewidencyjnych procesach, zapewniająca elastyczność w dostępie do danych kadrowo-księgowych, sprawiających iż ewidencjonowane dane stają się potężnym narzędziem w kształtowaniu polityki finansowej i personalnej firmy, umożliwiającą kontrolę przepływów finansowych, przesunięcia personalne w celu zwiększenia efektywności zespołu lub pogląd na stan zobowiązań czy należności.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do współpracy.

Zakres usługi

 • Sporządzanie umów o pracę oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych i nadzorowanie dokumentacji kadrowej,
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Analiza otrzymywanych dokumentów, nadzór merytoryczny,
 • Sporządzanie listy płac, raportów RMUA, deklaracji ZUS,
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Reprezentowanie firmy przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

TAX-BONUS to…

 • Pełne wsparcie w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Innowacyjne podejście,
 • Kompleksowa obsługa firmy,
 • 100% bezpieczeństwa kadrowo-płacowego.

Czy wiesz że…

Pracodawca odwołujący pracownika z urlopu wypoczynkowego jest zobligowany do zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z takim odwołaniem. Nie zawsze jednak do takiego zwrotu mają prawo członkowie rodziny pracownika, którzy wyjechali z nim na urlop. Kwestia ta wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez pracodawcę. Przepisy Kodeksu pracy nie określają, co należy rozumieć przez koszty bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu. Większość ekspertów uważa, że są to faktyczne koszty związane z odwołaniem, np. koszty przejazdu, noclegów czy wyżywienia. Zwrot nie dotyczy jednak, co do zasady…

Usługi kadrowo-płacowe dla firm obejmujące cały teren Czeladzi: Brazylia, Kolonia Małobądz, Kolonia Rożka, Madera, Piaski.