liczby Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wymagania JPK dla rejestrów VAT

Jednym z głównych założeń wymagań JPK (Jednolity Plik Kontrolny), którego przesyłanie ma obowiązywać wszystkich przedsiębiorców (od 01.07.2018 dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla dużych obowiązek istnieje od 1 lipca br.)  jest aby każda pozycja faktury miała swoje odzwierciedlenie w strukturze XML. Jednych z głównych zastrzeżeń przedsiębiorców oraz biur rachunkowych był problem powstały dla faktur zakupowych, które pomimo istnienia wielu pozycji na fakturze są wprowadzane na potrzeby podatkowe jedną kwotą, natomiast bardzo szczegółowe ich ewidencjonowanie byłoby dla wielu podatników bardzo kłopotliwe.

Ministerstwo Finansów  odpowiedziało na te apelacje na swojej stronie internetowej. Jak czytamy w komunikacie : podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1.01.2017 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

Na stronie internetowej MF można też zapoznać się również z wieloma innymi informacjami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeżeli chodzi o JPK_VAT są to min.:

  • Powinna się uzgadniać dla deklaracji VAT, w związku z czym powinna zawierać paragony i noty księgowe (jeśli noty podatnik wystawia dla operacji, których nie dokumentuje fakturami lub paragonami).
  • JPK dotyczący rejestrów zakupu i sprzedaży VAT musi być przesyłany co miesiąc, niezależnie od faktu czy deklaracja składana jest w cyklach miesięcznych czy kwartalnych.
  • Korekty deklaracji wymagają ponownego przesłania JPK, jeżeli zostały wprowadzone zmiany w ewidencji w stosunku do plików przesłanych poprzenio

Jak więc widać, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie długotrwałe i skutkować będzie wprowadzaniem rozwiązań alternatywnych oraz modyfikacji istniejących wymagań, jednak jak można zaobserwować, czasy ewidencji w zeszytach itp. jednoznacznie odchodzą do lamusa.

Więcej informacji dotyczących wymagań Jednolitego Pliku Kontrolnego  znajdziesz na stronie MF w  FAQ