ZUS

Platforma PUE

Platforma PUE to Platforma Usług Elektronowych ułatwiającą kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Platforma ta skierowana jest dla wszystkich: zarówno firm, przedsiębiorstw jak również osób fizycznych czy prowadzących działalność. Obowiązek założenia profilu elektronicznego spoczywa na płatnikach składek zatrudniających powyżej pięciu ubezpieczonych do końca 2015 roku. Za jej pośrednictwem można załatwić ogromną liczbę czynności bez wizyty w ZUS jedynie za pośrednictwem globalnej sieci jaką stanowi INTERNET. Ponadto dla osób dla których nie odzowna jest wizyta w Zakładzie można dokonać wcześniejszej rezerwacji.

Aby założyć profil należy się jedynie zarejestrować na stronie ZUS, gdzie uzyskamy login i hasło. Podczas rejestracji należy zaakceptować regulamin i oświadczenia, podać swoje dane identyfikacyjne. Uwierzytelnienie profilu, a tym samym naszej tożsamości możemy dokonać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem profili zaufanego ePUAP czy certyfikatu kwalifkowanego. Jednak jeżeli tego nie posiadamy wystarczy jedna wizyta w ZUS, aby można było w pełni skorzystać z usługi.

Co w związku z biurami rachunkowymi i ich klientami – koniecznością będzie uzyskanie przez biuro pełnomocnictwa od firmy.Pełnomocnictwo to jest składane druku ZUS PEL – Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz własny profil.

E – zwolnienia chorobowe

Od 2016 roku rewolucję przejdą zwolnienia chorobowe, które nie będą wystawiane  jak obecnie w tradycyjnej papierowe. Ich nową odmianą będzie e- zwolnienie chorobowe elektroniczne.

Celem tego precedensu jest nie tylko oszczędność, w związku z produkcją bloczków L4,ale przed wszystkim większa kontrola wydawania takowych zwolnień.

Zwolnienie to będzie przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez lekarza. Lekarz powinien przekazać to zwolnienie w tym samym dniu na elektroniczną skrzynkę podawczą. Ten proces zakłócić jedynie może brak dostępu do Internetu czy zakłócenia   w dostępie do profilu zaufanego E-PUAP czy problem ze złożeniem kwalifikowanego e-podpisu.

Nie oznacza to jednak końca papierowego zwolnienia gdyż podatnicy zatrudniający mniej niż 5 osób nie są obowiązani do założenia elektronicznej platformy, a tym samym możliwości wysłania e- zwolnień oraz lekarza będącego na wizycie domowej. Nowością również jest to, że lekarz nie będzie go wypisywał na obecnym druku ZUS ZLA, a na specjalnym wydrukowanym z programu teleinformatycznego. W związku z czym zatrudniający będzie zmuszony do poinformowania swoich pracowników w jakiej formie mają przynosić zwolnienia chorobowe.

Jest to okres przejściowy gdyż od 2018 roku zwolnienia chorobowe w wersji papierowej mają zniknąć, a wraz z tym możliwość różnych form unikania kontroli ZUS, poprzez opóźnione dostarczanie z do zakładu pracy druku L4.