kadry i płace - biuro rachunkowe dąbrowa górnicza

ZMIANY W UMOWACH ZLECENIE 2017 ROK

Wraz z wkroczeniem w 2017 rok będzie miała miejsce nowa rewolucja w umowach zlecenie. Mianowicie pojawia się minimalna stawka nie tym razem przy zawieraniu umów o pracę, ale przy umowach wiążących zleceniobiorców z zleceniodawcami. Stawka ta będzie w przeliczeniu godzinowym. Informację zamieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzają iż Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę wdrażającą minimalną stawkę godzinową dla umów zleceń.  Kwota ta stanowi 12.00 zł brutto.  Minimalna stawka będzie waloryzowane wraz z waloryzacją umów o pracę. Zamierzeniem rządu jest ograniczenie w tworzenie takich umów z związku z dużymi nadużyciami.  Przepisy te odnoszą się również do osób samozatrudnionych.

Właściciele firm, przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą nim zatrudnioną taką osobę będą musieli przeanalizować czy osoba taka będzie opłacalna dla firmy. W chwili obecnej zleceniobiorcy na rynku pracy są łakomym kąskiem. A dlaczego? A dlatego, że między innymi możliwe jest „luźne” zakończenie współpracy, brak obowiązku udzielenia urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych czy tworzenia świadectw pracy. Generalnie jest brak konieczności ingerencji w Kodeks Pracy.

W kwestii przypomnienia umowy zlecenie regulowane są przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z Art. 734 Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.”

W związku z powyższym pod znakiem zapytania jest dalsze zatrudnienie zleceniobiorców. Nie dostosowanie się do przepisów minimalnej stawki godzinowej związane będzie z karami finansowymi. Instytucją mającą nadzór nad przestrzeganiem nowych przepisów jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kara pieniężna w wysokości od 1 do 30 tys. zł.  może zostać nałożona przez Państwową Inspekcję Pracy  przy nie dostosowaniu się do nowych przepisów. Istotne znaczenie ma również to, że osoba wykonująca zlecenie ze stawki minimalnej nie będzie mogła zrezygnować.